ΚΗΔΕΙΑ - ΤΡΙΤΗ 10/10/2017 - ΒΑΪΟΥ Ι. ΜΠΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 98

ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΪΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ

ΜΠΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ   98

ΚΗΔΕΥΟΜΕ

ΤΡΙΤΗ  10  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 & ΩΡΑ   13:00μ.μ

ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑO ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΡΥΦΟΥ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΟΠΩΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΣΟΥΝ  ΤΗΝ  ΕΚΦΟΡΑ  ΤΟΥ.

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ       ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ