ΚΗΔΕΙΑ - ΤΡΙΤΗ 15/5/2018 - ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΤΩΝ 91