ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 17/2/2018 - ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΣΟΡΟΒΟΥ & ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΟΡΟΒΟΥ 40ΗΜΕΡΟ