ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 16/4/2018 - ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ 40ΗΜΕΡΟ